Плутајући багери са грајфером

C 2.500 - C 3.500

- Оквир витла на понтону

- Оклизна рампа

- Груба решетка

- Трака надзрна

- Сито оцјеђиванја

- Ужни или хидраулиан грајфер

Учинак из 100 м дубине:

150 - 176 м3/ч

Запремнина грајфера:

2,5 - 3,5 м3

Брзина дизанја:

100 м/мин

Брзина спуштанја:

140 м/мин

C 5.000 - C 12.000

- Оквир витла на подноју скеле

- Оклизна рампа

- Груба решетка

- Трака надзрна

- Сито оцјеђиванја

- Ужни или хидраулиан грајфер

- Хидроциклон финог песка

Учинак из 100 м дубине:

260- 419 м3/ч

Запремнина грајфера:

5,0 - 12,0 м3

Брзина дизанја:

100 м/мин

Брзина спуштанја:

140 м/мин

C 5.000 ЛК - C 8.000 ЛК

- Покретн мачка

- Оклизна рампа или стругач

  решетке

- Груба решетка

- Трака надзрна

- Сито оцјеђиванја

- Ужни или хидраулиан грајфер

- Хидроциклон финог песка

- Дробилица

Учинак из 100 м дубине:

174- 266 м3/ч

Запремнина грајфера:

5,0 - 8,0 м3

Брзина дизанја:

100 м/мин

Брзина спуштанја:

140 м/мин

ДСГ 5.000

- Уређај окретанја

- Оклизна рампа или стругач

  решетке

- Груба решетка

- Трака надзрна

- Сито оцјеђиванја

- Ужни или хидраулиан грајфер

- Хидроциклон финог песка

- Дробилица

Запремнина грајфера:

5,0 м3

Брзина дизанја:

100 м/мин

Брзина спуштанја:

140 м/мин

барже

- Überkorn-Klappschuten

Запремнина:

5 - 60 t