Сита за просејавање

Елипсоидна сита

Фиебиг елипсоидна сита комбинују предности линеарног и кружног сита.

 

 

Сито за одводњавање
Фиебиг-сита за одводњавање су машине за употребу на плутајућој опреми.
 
Кружна сита
Фиебиг кружна сита за просијавање песка и шљунка.

 

 

Линеарно сито
Фиебиг-линеарно сито за одводњу песка и шљунка.