Вађење, транспорт и прерада песка и шљунка

Све на једном месту!

По традицији и иновацијама, ФФА Фиебиг је развила свеобухватну палету производа која покрива цео спектар рударства, вађења и обраду песка и шљунка.

Наш асортиман протеже од плутајућих хватаљки-грајфера, усисних плутајућих багера, плутајућих транспортних стаза, копнених транспортних линија, постројења за оцеђивање; спецјалне траке и точкове за одводњу и оцеђивање, машине за просејавање и оцеђивање шљунка и песка, до комплетних мокрих и сувих сепарацијских производних објеката, као постројења за брзи утовар и растовар бродова и железничких вагона за расуте материјале.

Вађење песка и шљунка и технологија прераде захтевају, због њихових природних услова и разноврсности готових производа стално иновативно размишљање. Међународно тржиште са својим различитим захтевима купаца захтева стални даљи развој нових процеса.

ФФА Фиебиг нуди вам, по деценије дугом искуству највиши степен квалитета, чиме се осигурава континуирани рад и дуг век трајања постројења и машина под екстремним условима.

Актуелно