C 2.500 - C 3.500

Фиебиг плутајући багери с грајфером, производе се по најновијим, модерним знањима аутоматизације, оцеђивања у економски конструисаној изведби, за стварно 1-особно руковање при највечем учинку и максималној безбедности.

Код врсте типова С 2.500 до С 3.500, монтирана су витла на оквир на врху скеле. Ужети грајфера, који може бити механичан или хидравличан, воде директно у шахт за багровање. Хидраулички покретна оклизна рампа, намештена на скеки твори мост до силоса. На багеру налази се бункер с хидраулично покретним њихалним додавачем и подизном решетком надзрна и тудјака, сито за оцеђивање и подножје одлазне транспортне траке. Кабина за руковање је над двоспратном контејнеру у којем је смештена електрична разводна опрема и средње напонски трансформатор. По жељи инсталира се уређај за врачање финог песка.

Отворени грајфер се спушта на дно ископног отвора у понтону. Непосредно пре додира дна брзина спуштања је смањена и грајфер споро легне на материјал. Након затварања, грајфер максималном брзином буде извучен до површине воде. Брзина се смањује и грајфер долази полако из воде на горњу крајну позицију. Истовремено, хидраулички покретана оклизна рампа из доњег положаја буде косо постављена у своју горњу позицију и чини везу до силоса. Кад грајфер стигне у горњи положај, може се одмах отворити и шљунак пада преко рампе у силос и из њега на сито за оцеђивање. Рампа креће у доњи положај и даје место грајферу, да се спусти у воду и направи следечи захват материала, може се покренути следећи циклус. Описани рад грајфера може бити вођен ручно или сасвим аутоматски

 

 

Тип Садржај грабилице Тип грабилице Учинак из Учинак из Учинак из
      10 м дубине 20 м дубине 50 м дубине
           
C 2.500 2,5 м3
Ужна грабилица-грајфер 150 м3/ч 128 м3/ч 90 м3/ч
C 3.000 3,0 м3
Ужна грабилица-грајфер 180 м3/ч 154 м3/ч 108 м3/ч
C 3.500 3,5 м3 Хидраулична грабилица-грајфер 176 м3/ч 154 м3/ч 113 м3/ч
C 5.000 5,0 м3
Ужна грабилица-грајфер 260 м3/ч 227 м3/ч 164 м3/ч
C 6.000 6,0 м3
Ужна грабилица-грајфер 309 м3/ч 270 м3/ч 196 м3/ч
C 7.000 7,0 м3
Ужна грабилица-грајфер 360 м3/ч 315 м3/ч 229 м3/ч
C 8.000 8,0 м3
Ужна грабилица-грајфер 373 м3/ч 330 м3/ч 245 м3/ч
C 10.000 10,0 м3
Хидраулична грабилица-грајфер 349 м3/ч 318 м3/ч 251 м3/ч
C 12.000 12,0 м3
Хидраулична грабилица-грајфер 419 м3/ч 382 м3/ч 302 м3/ч
C 5.000 ЛК
5,0 м3
Хидраулична грабилица-грајфер 174 м3/ч 159 м3/ч 125 м3/ч
C 8.000 ЛК
8,0 м3
Хидраулична грабилица-грајфер 266 м3/ч 244 м3/ч 194 м3/ч

 

Учинак код доброг материала за багеровање и 100% пуњењем хватаљке