Уређај за пречишћавање воде

Приказано Фиебиг-постројење за пречишћавање воде састоји се од резервоара за загађену воду са интегрисаним резервоаром за свежу воду, две дуплекс посуде, свака са станицом за перутање и разних пумпи. Загађена вода из сепарације улази у постројење за пречишћавање кроз два паралелно распоређена закривљена сита у повезани дублек резервоар. Сваки дублек резервоар има учинак прочишћавања 800 м³ / х. Овде се у редовним интервалима, из станице за флокуансу узима узорак воде, израчунава и додаје средство за флокулансу. Једна мешалица спречава згушчавање масе. На дну дуплек резервоара црпе две Сеепек пумпи са пахуљицама загађену воду у таложну лагуну. Вода од прелјева сбира се у резервоар воде за понову употребу на сепарацији.

 

Подаци Резервоар прочишћене воде Резервоар свеже воде дублек резервоар
       
Пречник: 20.000 MM 7.656 MM 8.168 MM
Висина: 4.500 MM 4.260 MM 5.050 MM
Запремина: 1.413 M³ 196 M³  
 

(1.000 M³ активно)

(180 M³ активно)