Силоси за чување сипког материала

Фиебиг-силоси за чување сипког материјала са ии без сортирни решетке са хидрауличним киповање
 
Зависно о примјени производе се левкови у различитим величинама и облика, а користе се за привремено складиштење разних расутих материјала. Као одузимни уређаји користе се Фиебиг-дозирни жлјебови и Фибигове-дозирне траке.