Silosi za spremanje sipkog materiala

Fiebig- silosi za spremanje sipkog materijalase sa ii bez sortirne rešetke sa hidrauličnim kipovanjem
 
Ovisno o primjeni proizvode se lijevki u različitim veličinama i oblikama, a koriste se za privremeno skladištenje raznih rasutih materijala. Kao oduzimni uređaji koriste se Fiebig-dozirni žlijebovi i Fibigove-dozirne trake.