Dozirne kombinacije

Fiebig dozirne kombinacije se prvenstveno koristi za oduzim materiala ispod deponija za pijesak i šljunak. One su, kao što ime več kaže, kombinacija dozirnog potiskivača i dozirne trake, s time da zatvarač bude potpuno otvoren za vreme rada.

Fiebig- dozirni potiskivač može se koristiti za zatvaranje i za doziranje protočnim materijala. Oklizni žlijeb se sastoji od čeličnog lima zavarene i pocinčane konstrukcije. Pogon se vrši pužastim prijenosnik-motorom i dvostranom zupčastom letvom. Ručno isključivanje u nuždi postavlja se na obe strane pogonske osovine. Odvodni kanal preuzima procjednе vodе i te odvodi bočno u sustav odvodnje kanalizacije zgrade. Konačne pozicije i materijalni tasteri ispituju se od strane induktivnih blizinskih prekidača, oni su u naprijed ožičeni zajedno s motorom na priključnoj kutiji.

Fiebig-dozirne trake služe za doziranje slabo tekučih rasutih materijala. Dozirna traka sastoji se od savijenog čeličnog lima zavarene i pocinčane konstrukcije. Traka je pogonjena motorom na bubnju ili nasadnim prijenosnik-motorom. Kod različitih širina pojasa i međuosnih razmaka za svaki zahtijev može biti odabrano točno doziranje.