Кутијаста конструкција плутајућих трака

Фиебиг плутајуће траке производе се у самоносећој профилној конструкцији у било које дужине. Размак без подршке је 18 м у стандардној верзији. Доњи појас је потпуно заштићен у оддозго затвореној профилној кутији. Погон преноси се клинастим каишевима на насадни редуктормотор, који је без потребе одржавања, Погонски бубањ може бити гуменим или керамичким противклизном облогом. Фибигов-перорез стругач осигурава чишчење горње гумене траке. Натезање гумене траке врши се помочу обастраних вретена, која су од песка и воде заштичена цевима и подмазују се преко наставка.
Плутајуће траке имају једностране или двостране мостове са решеткама и заштитним оградама за сигурно ходање по плутајући стази. Капацитет транспортне траке прилагађује се индивидуалном захтеву купца.