Мердевине за камење

Фиебиг-Лестве за камење употребавају се на пресипавању шљунка. Оне спречавају ломљење и дробљење камена код падања са висине.