Челични тунел

Челични тунели се користе под депонијама природног шљунка или под депонијама фракција. Они се састављају с већим бројем сегмената, који се шарафима склапају у облику цјеви. У њима су смјештени уредјаји, н.пр. дозирнии потискачи, дозирни жлијебови и дозирне комбинације.