Betonara

Prikazana betonara je potpuno izolirana i s grijanjem. Zimski rad je moguć.

Šljunak i pijesak dovozi se kamionima i kipuje se u lijevak spremnika. Dvije trake za izvlačenje pomoću dozirne trake pune 8-komoran izoliran silos zalihe. Dodatni aditivi se dostavljaju cisternama i puhaju se u 4 okrugla silosa. Uz pomoć uređaja za upravljanje i raznih vaga, dozirane pojedine sirove komponente dolaze u prolaznu miješalicu i onda za isporuku u kamionske miksere.