Horizontalni klasifikator

Fiebig horizontalni klasifikatori koriste se za razgradnju smjese pijeska 0 do 2 mm u različite veličine zrna, da bi se zatim opet sastavile po određenoj recepturi.

U ovom mokrom postupku razgradnje koriste se različite brzine sjedanja-taloženja pojedinih veličina čestica. Horizontalni klasifikator tereti se konstantnom smijesom pijeska. Uređaj za strujanje vode osigurava kontinuiranu brzinu protoka u klasifikatoru. Zbog različitih brzina sjedanja pojedinih različito velikih zrna postiže se točno taloženje materijala pri dnu. Klasifikator je podijeljen u 8, 10 ili 12 komorama. Svaka komora je opremljena odvodnim ventilom u tlu i altimetrijom-mjeračem visine materijala. Upravljanje ventila vrši se putem receptnog menadžmenta. Kod postignute materijalne razine, otvara se odgovarajući ispusni ventil i material umiješa se u od upravljanja želeni proizvod. Istovremeno mogu se proizvoditi dva po receptu i jedan nekontrolisani proizvod.