Hidrociklon - Uređaj za vračanje finog pijeska

Materijanal mješavina se preko ulaznog boksa ravnomjerno dodaje odozgo na spirale. Usled gravitacije material teće dole na spiralno dno. Kroz glavni protok i poprečni protok, čestice se odvajaju prema njihovoj specifični gustoći. Ovu mokro-mehaničku gravitaciju naziva se i gravimetrijsko sortiranje gustoće. Laganije  čestice nakupljaju se u vanjskom području protoka, teške čestice sbiraju se ka osi spiralnog separatora. Na kraju izlazi material pomuću podesivog djelila u finoj, srednjoj i grubi  mješavini.