Trake za utovar u brodove

Fiebig trake za utovar u brodove proizvode se u kutijasto-profilnoj  i rešetkasto-profilnoj konstrukciji.

Trake za utovar u brodove postavljene su na obali i pune se iz deponija ili silosa. One su napravljene u rešetkastoj izgradnji. Dve trake idu teleskopski jedna u drugu i tako premošćuju bilo koju udaljenost do brodova. Cijela konstrukcija se zaokreće na željezničkoj prugi u polukrugu. S tim trakama je moguće utovaranje bez pomicanja brodova. Učinak utovara ovisi od učinka bagrovanja.

Trake za utovar u brodove montiraju se i na plutajuće strojeve, kao što su usisni bageri i bageri s grabilicom-grajferom, koji vade šljunak i pijesak na rjekama i šljunčarama. Učinak utovara u brodove ovisi od učinka bagrovanja.