Vađenje, transport i prerada pijeska i šljunka

Sve na jednom mjestu!

Po tradiciji i inovacijama, FFA Fiebig je razvila sveobuhvatnu paletu proizvoda koja pokriva cijeli spektar rudarstva, vađenja i obradu pijeska i šljunka.

Naš asortiman proteže od plutajućih hvataljki-grajfera, usisnih bagera, plutajućih transportnih staza,  kopnenih transportnih linija, postrojenja za ocjeđivanje; specjalne trake i kotače za odvodnju i ocjeđivanje, strojeve za prosijavanje i ocjeđivanje šljunka i peska, do kompletnih mokrih i suhih separacijskih proizvodnih objekata, kao postrojenja za brzi utovar i rastovar brodova i željezničkih vagona za rasute materijale.

Vađenje pijeska i šljunka i tehnologija prerade zahtijevaju, zbog njihovih prirodnih uvjeta i raznovrsnosti gotovih proizvoda stalno inovativno razmišljanje. Međunarodno tržište sa svojim različitim zahtijevima kupaca zahtijeva stalni daljnji razvoj novih procesa.

FFA Fiebig nudi vam, po desetljeća dugom iskustvu najviši stupanj kvalitete, čime se osigurava kontinuirani rad i dugi vijek trajanja postrojenja i strojeva pod ekstremnim uvjetima.

 

Aktualno

Bauma 2016

Bauma je globalni pokretac inovacija, uspješan motor i tržišno mjesto. Kao jedini strucni sajam diljem svijeta ujedinjuje cijelu širinu i dubinu sektora gradevinskih strojeva.
Ova pozornica predstavlja najvecu gustocu inovacija - posjet ostat ce vaš trajan dojam.

Opširnije...